Một quả cầu tích điện có khối lượng (0,1g ) nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện phẳng, đứng cách nhau (d = 1( rm( ))cm ). Khi hai bản tụ được nối với hiệu điện thế (U = 1000( rm( ))V ) thì dây treo quả cầu lệch khỏi phương thẳng đứng một góc (alpha  = (10^0) ). Điện tích của quả cầu bằng:


Câu 33514 Vận dụng

Một quả cầu tích điện có khối lượng \(0,1g\) nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện phẳng, đứng cách nhau \(d = 1{\rm{ }}cm\). Khi hai bản tụ được nối với hiệu điện thế \(U = 1000{\rm{ }}V\) thì dây treo quả cầu lệch khỏi phương thẳng đứng một góc \(\alpha  = {10^0}\). Điện tích của quả cầu bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên quả cầu

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật: \(\sum {\overrightarrow F }  = \overrightarrow 0 \)

+ Vận dụng biểu thức tính lực điện: \(F = qE = q\dfrac{U}{d}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.