Một tụ điện có điện dung (24( rm( ))nF ) được tích điện đến hiệu điện thế (450( rm( ))V ) thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ?


Câu 33515 Vận dụng

Một tụ điện có điện dung \(24{\rm{ }}nF\) được tích điện đến hiệu điện thế \(450{\rm{ }}V\) thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính điện tích: \(Q = CU\)

+ Điện tích của một electron: \(e =  - {1,6.10^{ - 19}}C\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.