Tụ điện phẳng, không khí có điện dung (5( rm( ))nF ). Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là ((3.10^5)V/m ), khoảng cách giữa hai bản tụ là (2( rm( ))mm ). Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ là:


Câu 33517 Vận dụng

Tụ điện phẳng, không khí có điện dung \(5{\rm{ }}nF\). Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là \({3.10^5}V/m\), khoảng cách giữa hai bản tụ là \(2{\rm{ }}mm\). Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức \(E = \dfrac{U}{d}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện tích: \(Q = CU\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.