Một tụ điện phẳng có điện dung (200( rm( ))pF ) được tích điện dưới hiệu điện thế (40( rm( ))V ). Khoảng cách giữa hai bản là (0,2( rm( ))mm ). Điện tích của tụ điện và cường độ điện trường bên trong tụ điện là:


Câu 33518 Vận dụng

Một tụ điện phẳng có điện dung \(200{\rm{ }}pF\) được tích điện dưới hiệu điện thế \(40{\rm{ }}V\). Khoảng cách giữa hai bản là \(0,2{\rm{ }}mm\). Điện tích của tụ điện và cường độ điện trường bên trong tụ điện là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính điện tích: \(Q = CU\)

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ điện trường: \(E = \dfrac{U}{d}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.