Một proton nằm cách electron khoảng (r( rm( )) = ( rm( ))(0,5.10^( - 10))m ) trong chân không. Vận tốc tối thiểu của proton để nó thoát khỏi sức hút của electron là:


Câu 33519 Vận dụng

Một proton nằm cách electron khoảng \(r{\rm{ }} = {\rm{ }}{0,5.10^{ - 10}}m\) trong chân không. Vận tốc tối thiểu của proton để nó thoát khỏi sức hút của electron là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính thế năng tương tác tĩnh điện: \({\rm{W}} = k\frac{{{e^2}}}{r}\)

+ Áp dụng biểu thức tính động năng: \({\rm{W}} = \frac{1}{2}m{v^2}\)

+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.