Một electron di chuyển một đoạn (0,8( rm( ))cm ) từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công ((9,6.10^( - 18))J ). Cường độ điện trường E bằng:


Câu 33526 Vận dụng

Một electron di chuyển một đoạn \(0,8{\rm{ }}cm\) từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công \({9,6.10^{ - 18}}J\). Cường độ điện trường $E$ bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức xác định công của lực điện:  $A = qEd$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.