Một tụ điện phẳng có điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bản là (d( rm( )) = ( rm( ))0,6( rm( ))cm ) ; diện tích một bản là (36( rm( ))c(m^2) ). Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế U=100V. Năng lượng điện trường trong tụ điện là:


Câu 33536 Vận dụng

Một tụ điện phẳng có điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bản là \(d{\rm{ }} = {\rm{ }}0,6{\rm{ }}cm\) ; diện tích một bản là \(36{\rm{ }}c{m^2}\). Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế $U=100V$. Năng lượng điện trường trong tụ điện là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính điện dung:  $C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{{{9.10}^9}.4\pi .d}}$

+ Áp dụng biểu thức tính điện tích trên tụ :  $q = CU$

+ Vận dụng biểu thức tính năng lượng điện trường: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}C{U^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.