Cho hàm số y = f(x) liên tục và có đạo hàm trên R thỏa mãn f(2) =  - 2, , ,_0^2 (f(x))  = 1. Tính tích phân I = _0^4 (f'(căn x )) .


Câu 33594 Vận dụng cao

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $R$ thỏa mãn $f(2) =  - 2,\,\,\int\limits_0^2 {f(x)dx}  = 1$. Tính tích phân $I = \int\limits_0^4 {f'(\sqrt x )dx} $.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Đổi biến \(t = \sqrt x \) rồi sử dụng công thức tích phân từng phần $\int\limits_a^b {udv}  = u\left. v \right|_a^b - \int\limits_a^b {vdu} $ để tính \(I\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.