Cho hàm số (f( x ) ) xác định trên (R ( ( pm 1) ) ) thỏa mãn (f'( x ) = (1)(((x^2) - 1)) ). Biết (f( ( - 3) ) + f( 3 ) = 0 ) và (f( ( - (1)(2)) ) + f( ((1)(2)) ) = 2 ). Giá trị (T = f( ( - 2) ) + f( 0 ) + f( 4 ) ) bằng:


Câu 33596 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(R\backslash \left\{ { \pm 1} \right\}\) thỏa mãn \(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} - 1}}\). Biết \(f\left( { - 3} \right) + f\left( 3 \right) = 0\) và \(f\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) + f\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = 2\). Giá trị \(T = f\left( { - 2} \right) + f\left( 0 \right) + f\left( 4 \right)\) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính nguyên hàm của hàm số \(f'\left( x \right)\) và tìm hàm \(f\left( x \right)\) trong từng khoảng xác định.

- Tính các giá trị \(f\left( { - 2} \right),f\left( 0 \right),f\left( 4 \right)\) trong từng khoảng xác định và tính \(T\)

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.