Phát biểu nào dưới đây liên quan đến quá trình hình thành loài mới là không đúng?


Câu 33599 Thông hiểu

Phát biểu nào dưới đây liên quan đến quá trình hình thành loài mới là không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.