Cho hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm liên tục trên ([ (1;2) ] ) thỏa mãn (f( 1 ) = 4 ) và (f( x ) = xf'( x ) - 2(x^3) - 3(x^2) ). Tính giá trị (f( 2 ) ).


Câu 33606 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\left[ {1;2} \right]\) thỏa mãn \(f\left( 1 \right) = 4\) và \(f\left( x \right) = xf'\left( x \right) - 2{x^3} - 3{x^2}\). Tính giá trị \(f\left( 2 \right)\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\left[ {\dfrac{{f\left( x \right)}}{x}} \right]' = \dfrac{{xf'\left( x \right) - f\left( x \right)}}{{{x^2}}}\) và phương pháp lấy tích phân hai vế.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.