Cho hai số phức ((z_1),(z_2) ) thỏa mãn (<=ft| ((z_1)) right| = 2, , ,<=ft| ((z_2)) right| = căn 3 ). Gọi M, N là các điểm biểu diễn cho ((z_1) ) và (i(z_2) ). Biết (góc (MON) = (30^0) ). Tính (S = <=ft| (z_1^2 + 4z_2^2) right| ) ?


Câu 33613 Vận dụng cao

Cho hai số phức \({z_1},{z_2}\) thỏa mãn \(\left| {{z_1}} \right| = 2,\,\,\left| {{z_2}} \right| = \sqrt 3 \). Gọi M, N là các điểm biểu diễn cho \({z_1}\) và \(i{z_2}\). Biết \(\widehat {MON} = {30^0}\). Tính \(S = \left| {z_1^2 + 4z_2^2} \right|\) ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm các điểm biểu diễn và đưa về bài toán hình học.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.