Cho hai số phức ((z_1),(z_2) ) thỏa mãn (<=ft| ((z_1) + 1 - i) right| = 2 ) và ((z_2) = i(z_1) ). Tìm giá trị lớn nhất m của biểu thức (<=ft| ((z_1) - (z_2)) right| ).


Câu 33614 Vận dụng cao

Cho hai số phức \({z_1},{z_2}\) thỏa mãn \(\left| {{z_1} + 1 - i} \right| = 2\) và \({z_2} = i{z_1}\). Tìm giá trị lớn nhất m của biểu thức \(\left| {{z_1} - {z_2}} \right|\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Biến đổi biểu thức đã cho về chỉ làm xuất hiện \({z_1}\).

Đánh giá GTLN và kết luận, sử dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối : \(\left| A \right| - \left| B \right| \le \left| {A + B} \right| \le \left| A \right| + \left| B \right|\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.