Cho ((z_1);(z_2);(z_3) ) là ba số phức thay đổi thỏa mãn <=ft| ((z_1)) right| = 2; , ,<=ft| ((z_3)) right| = 1 và ((z_2) = (z_1)(z_3) ). Trong mặt phẳng phức A, B biểu diễn ((z_1);(z_2) ). Giả sử O, A, B lập thành tam giác có diện tích là a, chu vi là b. Giá trị lớn nhất của biểu thức (T = a + b ) là:


Câu 33624 Vận dụng cao

Cho \({z_1};{z_2};{z_3}\) là ba số phức thay đổi thỏa mãn $\left| {{z_1}} \right| = 2;\,\,\left| {{z_3}} \right| = 1$ và \({z_2} = {z_1}{z_3}\). Trong mặt phẳng phức A, B biểu diễn \({z_1};{z_2}\). Giả sử O, A, B lập thành tam giác có diện tích là a, chu vi là b. Giá trị lớn nhất của biểu thức \(T = a + b\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Đặt \(AB = x\,\,\left( {0 < x < 4} \right)\). Tính diện tích và chu vi tam giác OAB theo x.

+) Viết \(T = f\left( x \right)\). Tìm GTLN của \(f\left( x \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.