Cho các số phức w, , ,z thỏa mãn (<=ft| (w + i) right| = ((3căn 5 ))(5) ) và (5w = (2 + i)(z - 4). ) Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = <=ft| (z - 1 - 2i) right| + <=ft| (z - 5 - 2i) right| ) bằng


Câu 33633 Vận dụng cao

Cho các số phức $w,\,\,z$ thỏa mãn \(\left| {w + i} \right| = \dfrac{{3\sqrt 5 }}{5}\) và \(5w = (2 + i)(z - 4).\) Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \left| {z - 1 - 2i} \right| + \left| {z - 5 - 2i} \right|\) bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Gọi tọa độ, biểu diễn các số phức trong hình học phẳng, đưa về biện luận khoảng cách giữa các điểm

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.