Cho số phức (z = a + bi ) (( (a, ,b thuộc mathbb(R), , , ,a > 0) ) ) thỏa mãn (<=ft| (z - 1 + 2i) right| = 5 ) và (z. bar z = 10 ). Tính (P = a - b )


Câu 33637 Vận dụng cao

Cho số phức \(z = a + bi\) \(\left( {a,\,b \in \mathbb{R},\,\,\,a > 0} \right)\) thỏa mãn \(\left| {z - 1 + 2i} \right| = 5\) và \(z.\bar z = 10\). Tính \(P = a - b\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biến đổi về hệ phương trình bậc hai, hai ẩn để tìm a, b hoặc dùng phương pháp hình học tìm giao điểm của hai đường tròn

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.