Cho số phức (z ) thỏa mãn (<=ft| (2z - 3 - 4i) right| = 10. ) Gọi (M ) và (m ) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (<=ft| z right|. ) Khi đó (M - m ) bằng:


Câu 33647 Vận dụng cao

Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| {2z - 3 - 4i} \right| = 10.\) Gọi \(M\) và \(m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của \(\left| z \right|.\) Khi đó \(M - m\) bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Modun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} .\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.