Khối chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA = SB = SC = a, cạnh SD thay đổi. Thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi độ dài cạnh SD là:


Câu 33707 Vận dụng cao

Khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a,$ $SA = SB = SC = a$, cạnh $SD$ thay đổi. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ lớn nhất khi độ dài cạnh $SD$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Thể tích $V_{S.ABCD}$ đạt $\max$ nếu $V_{S.ABC}$ đạt $\max $.

- Gọi $H$ là trung điểm của $SB$, tìm $V_{S.ABC}$ và đánh giá tìm $GTLN$ của $V_{S.ABC}$

- Từ đó tính được $SD$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.