Cho khối lăng trụ (ABC.A'B'C', ) khoảng cách từ (C ) đến đường thẳng (BB' ) bằng (căn 5 , ) khoảng cách từ (A ) đến các đường thẳng (BB' ) và (CC' ) lần lượt bằng (1 ) và (2, ) hình chiếu vuông góc của (A ) lên mặt phẳng (( (A'B'C') ) ) là trung điểm (M ) của (B'C' ) và (A'M = căn 5 . ) Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:


Câu 33709 Vận dụng cao

Cho khối lăng trụ \(ABC.A'B'C',\) khoảng cách từ \(C\) đến đường thẳng \(BB'\) bằng \(\sqrt 5 ,\) khoảng cách từ \(A\) đến các đường thẳng \(BB'\) và \(CC'\) lần lượt bằng \(1\) và \(2,\) hình chiếu vuông góc của \(A\) lên mặt phẳng \(\left( {A'B'C'} \right)\) là trung điểm \(M\) của \(B'C'\) và \(A'M = \sqrt 5 .\) Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thể tích khối lăng trụ: \({V_{ABC.A'B'C'}} = {S_d}.h.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.