Cá thể có kiểu gen Dd((Ab))((aB)) tạo ra mấy loại giao tử:


Câu 3371 Vận dụng

Cá thể có kiểu gen $Dd\frac{{Ab}}{{aB}}$ tạo ra mấy loại giao tử:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định số loại giao tử = số loại giao tử phân li độc lập x số loại giao tử liên kết

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.