Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C' ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông, (AB = BC = a. ) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC') )  và ((AB'C') ) bằng ((60^0) ) (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B'.ACC'A' ) bằng


Câu 33733 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\) là tam giác vuông, \(AB = BC = a.\) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng \((ACC')\)  và \((AB'C')\) bằng \({60^0}\) (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp \(B'.ACC'A'\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

${V_{B'.ACC'A'}} = V - {V_{B'.BAC}} = \dfrac{2}{3}V$, với V là thể tích khối lăng trụ.

Tính thể tích khối lăng trụ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.