Cho hình chóp (SABC ) có mặt phẳng (( (SAC) ) ) vuông góc với mặt phẳng (( (ABC) ), ;SAB ) là tam giác đều cạnh (acăn 3 , ;BC = acăn 3 , ) đường thẳng (SC ) tạo với mặt phẳng (( (ABC) ) ) góc ((60^0). ) Thể tích của khối chóp (SABC ) bằng:


Câu 33735 Vận dụng cao

Cho hình chóp \(SABC\) có mặt phẳng \(\left( {SAC} \right)\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right),\;SAB\) là tam giác đều cạnh \(a\sqrt 3 ,\;BC = a\sqrt 3 ,\) đường thẳng \(SC\) tạo với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) góc \({60^0}.\) Thể tích của khối chóp \(SABC\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Sử dụng phương pháp đổi đỉnh. Chóp $S.ABC$ có đỉnh $B$ và đáy $SAC.$

+) Chứng minh tam giác $SAC$ vuông tại $S.$

+) Xác định góc giữa $SC$ và $(ABC).$

+) Sử dụng công thức tính thể tích \(V = \dfrac{1}{3}Bh\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.