Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, M là trung điểm của SA. Biết mặt phẳng (MCD) vuông góc với mặt phẳng (SAB). Thể tích khối chóp S.ABCD là:


Câu 33736 Vận dụng cao

Cho hình chóp đều $S.ABCD $ có đáy là hình vuông cạnh $a,$ $M$ là trung điểm của $SA.$ Biết mặt phẳng $(MCD)$ vuông góc với mặt phẳng $(SAB).$ Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gọi $O$ là tâm mặt đáy \( \Rightarrow {V_{S.ABCD}} = \dfrac{1}{3}SO.{S_{ABCD}}\).

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.