Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AD, BC thỏa mãn A(B^2) + C(D^2) = 18 và các cạnh còn lại đều bằng 5. Biết thể tích của khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất có dạng (V_( max )) = ((xcăn y ))(4); , ,x,y thuộc (N^*); , ,(x;y) = 1. Khi đó, x, ,y thỏa mãn bất đẳng thức nào dưới đây?


Câu 33747 Vận dụng cao

Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AD, BC$ thỏa mãn $A{B^2} + C{D^2} = 18$ và các cạnh còn lại đều bằng $5.$ Biết thể tích của khối tứ diện $ABCD $ đạt giá trị lớn nhất có dạng ${V_{\max }} = \dfrac{{x\sqrt y }}{4};\,\,x,y \in {N^*};\,\,(x;y) = 1$. Khi đó, $x,\,y$ thỏa mãn bất đẳng thức nào dưới đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng bất đẳng thức Cô si:  $2ab \le {a^2} + {b^2},\,\,\left( {a,b > 0} \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.