Một cá thể có kiểu gen Dd((Ab))((aB)) tạo ra giao tử d Ab với tỉ lệ:


Câu 3375 Vận dụng

Một cá thể có kiểu gen $Dd\frac{{Ab}}{{aB}}$ tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tính số loại giao tử cá thể có thể tạo ra
  • Tỉ lệ 1 loại giao tử.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.