Cho 0,92 gam hỗn hợp bột Zn và Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 4,645 gam chất rắn. Khối lượng Zn trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 3397 Vận dụng

Cho 0,92 gam hỗn hợp bột Zn và Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 4,645 gam chất rắn. Khối lượng Zn trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) mAg sinh ra tối đa = 0,04.108 = 4,32 gam < 4,645 gam

=> kim loại dư, AgNO3 phản ứng hết

TH1: Al hết, Zn phản ứng 1 phần => chất rắn thu được gồm Ag và Zn dư

mZn dư = 4,645 – 4,32

Gọi nAl = x mol ;  nZn phản ứng  = y mol

=> 27x + 65y + 0,325 = 0,92  (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2n­Zn phản ứng = nAg

+) TH2: Al phản ứng 1 phần, Zn chưa phản ứng => chất rắn thu được gồm Ag và Zn và Al dư

mZn + Al dư = 4,645 – 4,32 = 0,325 gam

Bảo toàn e: nAg = 3nAl phản ứng  => mAl phản ứng = 0,36 gam 

=> mZn + mAl dư = 0,92 – 0,36 = 0,56 ≠ 0,325 => loại TH này

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.