Cho hỗn hợp bột gồm 0,56 gam Fe và 0,65 gam Zn vào V ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn có khối lượng tăng 2,31 gam so với ban đầu. Giá trị của V là


Câu 3398 Vận dụng

Cho hỗn hợp bột gồm 0,56 gam Fe và 0,65 gam Zn vào V ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn có khối lượng tăng 2,31 gam so với ban đầu. Giá trị của V là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Giả sử Ag+ phản ứng hết với Zn2+ và Fe2+ 

=> ne cho tối đa = 0,01.2 + 0,01.2 = 0,04 mol

=> nAg+ = 0,04mol  => m tăng  = 3,11g > 2,31g

=> Ag+ hết, kim loại dư

+) Giả sử Ag+ phản ứng hết với Zn2+

Zn + 2Ag+ → 2Ag + Zn2+

=> m tăng = 1,51g < 2,31

=> Vẫn còn phản ứng

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

x          2x                    2x => m tăng = 2,31 – 1,51 = >x

=> nAg+

=> V 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.