Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Câu 3403 Vận dụng

Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe bị oxi khử bởi ion Cu2+ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giả sử Zn phản ứng hết, Fe còn dư

nCu sinh ra = nCuSO4 = 0,065 mol

=> mFe dư = 6,96 – 0,065.64 = 2,8 gam => mKL phản ứng = 65a + 56b = 6,8 – 2,8   (1)

Bảo toàn e: ne cho = ne nhận => 2a + 2b = 0,065.2   (2)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.