Quy đồng mẫu số các phân số ((4)(5) ) và ((3)(7) ) ta được hai phân số lần lượt là:

...