Quy đồng mẫu số các phân số ((7)((12)) ) và ((1)(2) ) ta được hai phân số ((7)((12)) ) và ((6)((12)) ). Đúng hay sai?

...