Một hình chữ nhật có chu vi là (112cm ). Biết chiều rộng bằng ((3)(5) ) chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

...