Thảm thực vật của rừng mưa nhiệt đới được phân thành 4 tầng như sau: 1. Tầng thảm xanh 2. Tầng tán rừng 3. Tầng vượt tán 4. Tầng dưới tán rừng Thứ tự nào sau đây của các tầng nêu trên là đúng, nếu tính từ dưới lên?


Câu 34159 Vận dụng

Thảm thực vật của rừng mưa nhiệt đới được phân thành 4 tầng như sau:

1. Tầng thảm xanh

2. Tầng tán rừng

3. Tầng vượt tán

4. Tầng dưới tán rừng

Thứ tự nào sau đây của các tầng nêu trên là đúng, nếu tính từ dưới lên?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.