Phong trào Cần vương chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?  


Câu 34236 Nhận biết

Phong trào Cần vương chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tác động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.