Cho hình nón (N_1) có chiều cao bằng 40cm. Người ta cắt hình nón (N_1) bằng một mặt phẳng song song với đáy của có để được một hình nón nhỏ (N_2) có thể tích bằng (1)(8)thể tích (N_1). Tính chiều cao h của hình nón (N_2)?


Câu 34482 Vận dụng cao

Cho hình nón ${N_1}$ có chiều cao bằng $40cm$. Người ta cắt hình nón ${N_1}$ bằng một mặt phẳng song song với đáy của có để được một hình nón nhỏ ${N_2}$ có thể tích bằng $\dfrac{1}{8}$thể tích ${N_1}$. Tính chiều cao h của hình nón ${N_2}$?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Công thức thể tích khối nón:  ${V} = \dfrac{1}{3}\pi {R^2}h$.

Sử dụng tỉ số thể tích của hai khối nón.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.