Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, (AB = acăn 3 , , ,BC = 2a ), đường thẳng AC’ tạo với mặt phẳng (BCC’B’) một góc 30^0. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho bằng:


Câu 34487 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A,$ \(AB = a\sqrt 3 ,\,\,BC = 2a\), đường thẳng $AC’$ tạo với mặt phẳng $(BCC’B’)$ một góc $30^0$. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Diện tích mặt cầu bán kính R: \(S = 4\pi {R^2}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.