Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, , ,AB = AC = a và AA' = acăn 2 . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình tứ diện AB'A'C là


Câu 34490 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $A,\,\,AB = AC = a$ và $AA' = a\sqrt 2 .$ Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình tứ diện $AB'A'C$ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Với khối lăng trụ đứng, mọi khối đa diện đều có cùng mặt cầu ngoại tiếp với khối lăng trụ và áp dụng công thức tính nhanh để xác định bán kính mặt cầu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.