Tứ diện (ABCD ) có (AB = 2,CD = 2căn 2 ,góc (ABC) = góc (DAB) = (90^0) ) và góc giữa (AD,BC ) bằng ((45^0) ). Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là:


Câu 34557 Vận dụng cao

Tứ diện \(ABCD\) có \(AB = 2,CD = 2\sqrt 2 ,\widehat {ABC} = \widehat {DAB} = {90^0}\) và góc giữa \(AD,BC\) bằng \({45^0}\). Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dựng hình chữ nhật $ABED.$ Ta có mặt cầu tâm $I$ ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ cũng phải đi qua điểm $E$.

- Dựng tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các điểm \(A,B,C,D,E\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.