Cho hình lập phương (ABCD.A'B'C'D' ) có tâm (O. ) Gọi (I ) là tâm của hình vuông (A'B'C'D' ) và (M ) là điểm thuộc đoạn thẳng (OI ) sao cho (MO = (1)(2)MI ) (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi mặt phẳng (( (MC'D') ) ) và (( (MAB) ) ) bằng:


Câu 34572 Vận dụng cao

Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có tâm \(O.\) Gọi \(I\) là tâm của hình vuông \(A'B'C'D'\) và \(M\) là điểm thuộc đoạn thẳng \(OI\) sao cho \(MO = \dfrac{1}{2}MI\) (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi mặt phẳng \(\left( {MC'D'} \right)\) và \(\left( {MAB} \right)\) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp tọa độ trong không gian để làm bài toán.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.