Trong không gian (Oxyz, ) cho đường thẳng (d:( x = 1 + 3t y = 1 + 4t z = 1 right.. ) Gọi (Delta ) là đường thẳng đi qua điểm (A( (1; ;1; ;1) ) ) và có vecto chỉ phương ( overrightarrow u  = ( ( - 2; ;1; ;2) ). ) Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi đường thẳng (d ) và (Delta ) có phương trình là:


Câu 34575 Vận dụng cao

Trong không gian \(Oxyz,\) cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + 3t\\y = 1 + 4t\\z = 1\end{array} \right..\) Gọi \(\Delta \) là đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {1;\;1;\;1} \right)\) và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( { - 2;\;1;\;2} \right).\) Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi đường thẳng \(d\) và \(\Delta \) có phương trình là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Tìm giao điểm \(I\) của \(d\) và \(\Delta .\)

+) Lấy điểm \(B\left( {{x_0};\;{y_0};\;{z_0}} \right) \in d.\)

+) Tìm tọa độ điểm \(C \in \Delta \) sao cho \(IB = IC.\)

+) Khi đó đường phân giác của \(d\) và \(\Delta \) là đường thẳng có VTCP \(\overrightarrow n  = \overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC} \) và đi qua \(A.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.