Trong không gian (Oxyz, ) cho điểm (A(1; , ,2; , , - 1), ) đường thẳng (d: ,((x - 1))(2) = ((y + 1))(1) = ((z - 2))(( - 1)) ) và mặt phẳng ((P):x + y + 2z , + 1 = 0. ) Điểm (B ) thuộc mặt phẳng ((P) ) thỏa mãn đường thẳng (AB ) vuông góc và cắt đường thẳng (d. ) Tọa độ điểm (B ) là


Câu 34584 Vận dụng cao

Trong không gian \(Oxyz,\) cho điểm \(A(1;\,\,2;\,\, - 1),\) đường thẳng \(d:\,\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{{y + 1}}{1} = \dfrac{{z - 2}}{{ - 1}}\) và mặt phẳng \((P):x + y + 2z\, + 1 = 0.\) Điểm \(B\) thuộc mặt phẳng \((P)\) thỏa mãn đường thẳng \(AB\) vuông góc và cắt đường thẳng \(d.\) Tọa độ điểm \(B\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm tọa độ điểm B thông qua đường thẳng AH, với H là hình chiếu của A trên d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.