Trong không gian (Oxyz, ) cho mặt cầu ((S):((x - 1)^2) + ((y - 2)^2) + ((z + 1)^2) = 6, ) tiếp xúc với hai mặt phẳng ((P):x + y + 2z , + ,5 = 0, , ,(Q):2x - y + z , - ,5 = 0 ) lần lượt tại các tiếp điểm A, , ,B. Độ dài đoạn thẳng AB là


Câu 34585 Vận dụng cao

Trong không gian \(Oxyz,\) cho mặt cầu \((S):{(x - 1)^2} + {(y - 2)^2} + {(z + 1)^2} = 6,\) tiếp xúc với hai mặt phẳng \((P):x + y + 2z\, + \,5 = 0,\,\,(Q):2x - y + z\, - \,5 = 0\) lần lượt tại các tiếp điểm $A,\,\,B.$ Độ dài đoạn thẳng $AB$ là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đưa về bài toán đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng cắt nhau, sử dụng bài toán hình phẳng lớp 9 để tìm AB thông qua dữ kiện góc

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.