Trong không gian (Oxyz, ) cho hai đường thẳng d:( x = 1 , + t y = 2 - t z = t right., d':( x = 2t' y = 1 + t' z = 2 + t' right.. Đường thẳng Delta cắt d, , ,d' lần lượt tại các điểm A, , ,B thỏa mãn độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng Delta là


Câu 34586 Vận dụng cao

Trong không gian \(Oxyz,\) cho hai đường thẳng $d:\left\{ \begin{array}{l}x = 1\, + t\\y = 2 - t\\z = t\end{array} \right.,$ $d':\left\{ \begin{array}{l}x = 2t'\\y = 1 + t'\\z = 2 + t'\end{array} \right..$ Đường thẳng $\Delta $ cắt $d,\,\,d'$ lần lượt tại các điểm $A,\,\,B$ thỏa mãn độ dài đoạn thẳng $AB$ nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng $\Delta $ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đoạn thẳng AB nhỏ nhất khi AB chính là độ dài đoạn vuông góc chung của d và d’

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.