Cho hình chóp (S.ABCD ) có đáy (ABCD ) là hình vuông  cạnh (a, ) cạnh bên (SA , = ,2a ) và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (M ) là trung điểm cạnh (SD. ) Tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng ((AMC) ) và ((SBC) ) bằng


Câu 34590 Vận dụng cao

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông  cạnh \(a,\) cạnh bên \(SA\, = \,2a\) và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi \(M\) là trung điểm cạnh \(SD.\) Tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng \((AMC)\) và \((SBC)\) bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tọa độ hóa bằng cách gắn hệ tọa độ Oxyz, áp dụng công thức tính góc giữa hai mặt phẳng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.