Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ trương dùng biện pháp nào để đánh Pháp?  


Câu 34834 Nhận biết

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ trương dùng biện pháp nào để đánh Pháp?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.