Một quần thể có thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ như sau: Quần thể trên đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào?


Câu 3484 Vận dụng

Một quần thể có thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ như sau:

Quần thể trên đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Xét sự thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ
  • Xác định nhân tố tiến hóa đang tác động lên quần thể.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.