Một quần thể có thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ như sau: Quần thể trên đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào?


Câu 3484 Vận dụng

Một quần thể có thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ như sau:

Quần thể trên đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Xét sự thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ
  • Xác định nhân tố tiến hóa đang tác động lên quần thể.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.