Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, viết phương trình mặt phẳng qua điểm M( (2, - 3,4) )  và nhận ( vec n = ( - 2,4,1) ) làm vectơ pháp tuyến.


Câu 3486 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng qua điểm $M\left( {2, - 3,4} \right)$  và nhận \(\vec n = ( - 2,4,1)\) làm vectơ pháp tuyến.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và nhận \(\overrightarrow n  = \left( {a;b;c} \right)\) làm VTPT là:

\(a\left( {x - {x_0}} \right) + b\left( {y - {y_0}} \right) + c\left( {z - {z_0}} \right) = 0\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.