Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh là  


Câu 34862 Vận dụng

Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.