So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX,  phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm gì tiến bộ?  


Câu 34874 Vận dụng cao

So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX,  phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm gì tiến bộ?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX với đầu thế kỉ XX để liên hệ trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.