Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A( (0;0; - ,2) ), , ,B( (4;0;0) ). Mặt cầu ( S ) có bán kính nhỏ nhất, đi qua O, , ,A, , ,B có tâm là


Câu 34955 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho các điểm $A\left( {0;0; - \,2} \right),\,\,B\left( {4;0;0} \right).$ Mặt cầu $\left( S \right)$ có bán kính nhỏ nhất, đi qua $O,\,\,A,\,\,B$ có tâm là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhận biết được tam giác vuông thông qua tích vô hướng và xác định tâm mặt cầu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.