Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d:((x + 2))(2) = ((y + 3))(5) = ((z - 4))(( - ,1)) và d':( x = 3 - t y = 1 z = 10 + t right.. Hai điểm A thuộc d và B thuộc d' thỏa mãn đường thẳng AB vuông góc với cả hai đường thẳng d, , ,d'. Có bao nhiêu mặt cầu tiếp xúc với đường thẳng d tại A và tiếp xúc với đường thẳng d' tại B ?


Câu 34957 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho hai đường thẳng $d:\dfrac{{x + 2}}{2} = \dfrac{{y + 3}}{5} = \dfrac{{z - 4}}{{ - \,1}}$ và $d':\left\{ \begin{array}{l}x = 3 - t\\y = 1\\z = 10 + t\end{array} \right..$ Hai điểm $A \in d$ và $B \in d'$ thỏa mãn đường thẳng $AB$ vuông góc với cả hai đường thẳng $d,\,\,d'.$ Có bao nhiêu mặt cầu tiếp xúc với đường thẳng $d$ tại $A$ và tiếp xúc với đường thẳng $d'$ tại $B$ ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vì AB là đoạn vuông góc chung và mặt cầu tiếp xúc với A, B nên dễ thấy tâm mặt cầu chính là trung điểm của AB

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.